Legenda II


O śpiących rycerzach.


Legendy o śpiących rycerzach i wojach drzemią w polskich legendach od wieków. Chociażby śpiący rycerz na Giewoncie w Tatrach. Być może jest to motyw wędrowny zakorzeniony już w polskiej tradycji ludowej na dobre. Historia z takim wątkiem dotyczy mieszkańców Gumnisk i Braciejowej. Motyw „śpiącego jak skała woja” opowiada jedno z wielu podań opiewających dzieje grodu na Zamczysku. Władza wówczas należała tu do książąt z rodu Piastów. Dla obronności kraju rozmieszczali drużyny wojów po większych grodach. Zamczysko należące ścisłej sieci obronnej nowo tworzącego się państwa również obsadziła jedna z drużyn książęcych składająca się z najwaleczniejszych żołnierzy. Nastał czas, że nikt nie zakłócał życia grodzian. > Rycerze, których wieś musiała utrzymać, czuli się intruzami wykorzystującymi ubogą ludność Zamczyska. Pewien bardzo waleczny i rozsądny książę kazał się zakopać pod ziemią wraz z wiernymi mu towarzyszami. Złożył jednak „przyrzeczenie”, że obudzi się tylko wtedy, gdyby Polsce zagrażało jakieś niebezpieczeństwo. Wówczas przerwie swój spokojny sen i obudzi się silny i skory do walki wraz ze swoim wojskiem, aby bronić tutejszych tradycji.